fbpx

Landbrug

Producer dit eget kvælstof

Tre unikke, kvælstof-akkumulerende metoder.
Hermed kan du blive selvforsynende med kvælstof.

Vi kalder dem

null

GreenF Plantegylle C/N Akku

Udsigt over mark

GreenF Basis C/N Akku

null

GreenF C/N- Binding - Carbon farming

Fordele ved de tre unikke metoder:

• Optimal udnyttelse af kvælstoffet i efterafgrøder.

• Mindre eller ingen behov for indkøb af gødning.

• Den opnåede kvælstofmængde indgår ikke i gødningsregnskabet.

• Tilførsel af jordforbedrende mikroorganismer.

• Mulighed for salg af flydelaget til biogasanlæg.