Landbrugsfagligt

 

Vi bruger hovedsagelig efterafgrøder til at fremstille vores gødning

Hertil har vi opfundet en vækstsæson mere !

Vi kan have 2 afgrøder pr år. Hvor nr. 2 vækstsæson samme år, kan give os lige så stort et udbytte som i hovedafgrøden, og det er de efterafgrøder vi bruger i vores produktion.

Vi har på den måde avlet hvad der svarer til 11 tons korn pr ha på JB 3 jord. Uden vanding!!!

Vi havde 52 hkg i havre. Og efterafgrøden var kålroer, hvor vi havde 5500 kg tørstof pr ha. 

Efterafgrøden blandes med GreenF’s plante “cracker”, og omdanner/forædler efterafgrøderne til gødning eller protein.

På den måde har vi på gården gennemsnitlig opnået op til 50% større udbytte.

Uden at have købt mere jord!