Kurser

  • Det helt nye metoder og midler der skal tages i brug
  • Derfor afholdes der kurser i udfasning af svinegylle.
  • Kurser i brug af Komposterings midler
  • Kurser i Flad kompostering
  • Kurser i brug af jordforbedringsmidler.