Jordforbedringsmidler

 

  • Middel til brug ved fladkompostering.
  • Middel til brug ved aktivering af jordens egne mikrorganismer.
  • Kan bruges ved udfasning af svinegylle.
  • Her skal den kombineres med kompost, og metoder anvist af GreenF skal følges.